Naročanje, nabava, prodaja rezervnih delov in dodatne opreme.

Z oddajo obrazcev in soglašanjem s pogoji uporabe sklepate posel, ki je za naročnika (tistega, ki odda obrazec z naročilom) obvezujoč. V primeru odstopa od posla naročila vse stroške v zvezi s poslom oz. preklicom le-tega (ali naročila) nosi naročnik.

Omejitev odgovornosti.

Vse informacije in podatki na www.psc-molk.si so informativne narave. Družba PSC Molk d.o.o. ne prevzema nikakršnih odgovornosti za nemoteno uporabo www.psc-molk.si strani. Niti družba PSC Molk d.o.o., niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.psc-molk.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.psc-molk.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba PSC Molk d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice sprememb vsebine strani.

Omejitev uporabe informacij in gradiv.

Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.psc-molk.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.psc-molk.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. To pravno obvestilo lahko družba PSC Molk d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji, in da se z njimi strinjate.

Varstvo podatkov.

Družba PSC Molk d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba PSC Molk d.o.o. podatke o obiskanosti www.psc-molk.si uporablja za lastne potrebe.

Odgovornost.

To spletno mesto je bilo sestavljeno z največjo možno skrbnostjo. Kljub temu se ne prevzema nikakršnega jamstva za homogenost in točnost vsebovanih podatkov. Vsaka odgovornost za škode, ki nastanejo iz posredne ali neposredne uporabe tega spletnega mesta, se izključi, v kolikor te ne temeljijo na nameri ali grobi malomarnosti. V primeru, da ste s tega spletnega mesta napoteni na spletne strani, ki jih upravljajo tretje osebe, PSC Molk d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za njihove vsebine.

Blagovne znamke.

Če ni navedeno drugače, so vse blagovne znamke na tem spletnem mestu zaščitene v korist prava blagovne znamke BMW AG. To zlasti velja za znamke, tipske oznake, logotipe in embleme.

Piškotki.

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo nekatera spletna mesta shranijo na vaš trdi disk. Piškotki na vašem računalniku ne povzročijo nobene škode in ne vsebujejo nobenih virusov. Piškotki naših internetnih strani ne zbirajo nikakršnih osebnih podatkov o vas. Preko nastavitev svojega brskalnika lahko kadar koli deaktivirate uporabo piškotkov.
Praviloma se piškotki na našem spletnem mestu uporabljajo za anonimno, statistično oceno in za izboljšanje vodenja uporabnika. Če bi bili poleg tega v posebnih primerih piškotki koristni, boste na ustreznih mestih obveščeni o tem namenu.